Categories
Uncategorized เกษตรพอดี

รับจ้างอบข้าวเปลือกพะเยา

เครื่องอบข้าว สีข้าว คัดแยกเมล็ดพันธุ์ รับจ้างสีข้าวกล้ […]

Categories
Uncategorized

เด็กหญิงตัวจิ๋ว กับ เมล็ดพันธุ์ ของเรา (ปี2)

การที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้ม […]