Categories
Uncategorized เกษตรพอดี

รับจ้างอบข้าวเปลือกพะเยา

เครื่องอบข้าว สีข้าว คัดแยกเมล็ดพันธุ์ รับจ้างสีข้าวกล้ […]

Categories
เกษตรพอดี

โดรนเกษตร  ตอบในมุมผู้ใช้งานจริงนะ ไม่ใช่คนขายโดรน

โดรนเกษตร  ตอบในมุมผู้ใช้งานจริงนะ ไม่ใช่คนขายโดรน ใช้งานส่วนตัว..รับจ้างบ้าง 2 เดือน..เกือบพันไร่….น้ำมันแพงวันละ 40-60 ไร่ พอหรือไม

Categories
ผลิตภัณฑ์พอดี เกษตรพอดี

จำหน่ายดินปลูกพะเยา เชียงราย

ร้านขายดินปลูกพะเยา เชียงราย มีบริการจัดส่งดินปลูกถึง ร […]

Categories
เกษตรพอดี

ร้านขายเมล็ด จำหน่ายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่เท่าไร่ ทั้งการ […]

Categories
เกษตรพอดี

ร้านขายเมล็ด จำหน่ายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไรต่อไร่กี่กิโลก […]

Categories
เกษตรพอดี

ดำนาข้าวไรซ์เบอรี่ แบบพอดี

ด้วยวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จึงทำให้วีถีการเ […]

Categories
เกษตรพอดี

การเตรียมดินปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

การเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกเป็นสิ่งสำคัญ หากมีการจัดก […]

Categories
เกษตรพอดี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กับความตั้งใจของ พอดี

จากความวุ่นวายในสังคมเมือง บวกกับความฝันเล็ก ๆ ที่อยากจ […]

Categories
เกษตรพอดี

พื้นที่ปลูกและพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่

การเลือกพื้นที่เพาะปลูกและพันธุ์ข้าว ไม่ว่าจะเป็นการเลื […]

Categories
เกษตรพอดี

ควรจ้างโดรนต่อไหน?

โดรนรับจ้างควรจ้างตอนไหนดี โดยเฉพาะการฉีดพ่นสารอาหารทาง […]