Categories
เกษตรพอดี

พื้นที่ปลูกและพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่

การเลือกพื้นที่เพาะปลูกและพันธุ์ข้าว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพันธุ์ข้าวที่ดีตั้งแต่เริ่มต้องเป็นพันธุ์ที่มีการจัดการคัดสรรดูแลเป็นอย่างดี เป็นเม็ดข้าวที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการเพาะปลูก ส่วนพื้นที่ปลูกสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือ เรื่องของน้ำและการเตรียมดิน หากมีการจัดการน้ำและเตรียมดินเป็นอย่างดิน พื้นที่ที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็ให้ระบบต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการแทน เพราะเกษตรกรบางรายก็มีข้อกำจัดเรื่องพื้นที่เช่นกัน สิ่งที่ควรคำนึกถึงก่อนลงมือปลูกข้าวไรซ์เบอรี่

  • ภูมิประเทศ ดิน น้ำ ลม อากาศ เป็นสิ่งสำคัญ
  • จัดหาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ที่สมบูรณ์
  • การทำการแช่ข้าวกับน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำการหว่าน
  • แช่ข้าวด้วยเชื่อราไตโคเดอร์มาก่อนทำการหว่านกล้าสำหรับนาดำ
  • เมล็ดข้าวแช่กับน้ำบอระเพ็ดให้ขมจัดๆ แล้วค่อยหว่าน
พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ดินภูเขาไฟ
  1. ภูมิประเทศ ดิน น้ำ ลม อากาศ เป็นสิ่งสำคัญ หากเรื่องทำเลที่ในตั้งการทำการเกษตรที่ดีก็จะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก มันจะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ทางแร่ธาตุ น้ำมีเพียงพอกับทำการเกษตรตลอดช่วงอายุของข้าวหรืออาจอยู่เขตชลประทาน ลมอยู่ในทิศทางการผันผ่านที่ถูก อากาศอยู่นอกเขตอุตสาหกรรมหรือในเขตพื้นที่ปลอดสารพิษต่างๆ
  2. การจัดหาพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ที่ดี มีคุณภาพ จากแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ หากจัดหาพันธุ์ข้าวที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มก็จะส่งผลต่อการดูแลรักษาในอนาคตที่ง่ายขึ้น และได้ข้าวที่มีคุณภาพและปริมาณต่อไร่ที่มาก
  3. ขั้นตอนการแช่ข้าวก่อนทำการหว่านกล้าหรือนาหว่านก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันควรมีการดูแลเมล็ดข้าวก่อนโดยการแช่เชื้อราไตโคเดอร์มาก่อนทำการเพาะ สำหรับการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่งอกแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้แช่ประมาณ 12 ชั่งโมง หรือแช่เย็นจนถึงเช้า แล้วยกข้าวออกากน้ำทิ้งไว้ 2 วันรากก็จะงอก หากเป็นกระสอบให้น้ำไหลออกไม่ถึงกับแห้ง
  4. การป้องกันนกกินเมล็ดข้าว สามารถป้องกันโดยวิธีนำเมล็ดข้าวแช่กับน้ำบอระเพ็ดให้ขมจัดๆ แล้วค่อยหว่านก็ได้
พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่แช่น้ำ
พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่หลังแช่น้ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *