Categories
เกษตรพอดี

โดรนเกษตร  ตอบในมุมผู้ใช้งานจริงนะ ไม่ใช่คนขายโดรน

โดรนเกษตร  ตอบในมุมผู้ใช้งานจริงนะ ไม่ใช่คนขายโดรน ใช้งานส่วนตัว..รับจ้างบ้าง 2 เดือน..เกือบพันไร่….น้ำมันแพงวันละ 40-60 ไร่ พอหรือไม