Categories
เกษตรพอดี

ควรจ้างโดรนต่อไหน?

โดรนรับจ้างควรจ้างตอนไหนดี โดยเฉพาะการฉีดพ่นสารอาหารทาง […]

Categories
เกษตรพอดี

โดรนคิดราคาจ้างอย่างไร

โดรนรับจ้างพ่นยาคิดราคาไร่ละเท่าไร หาโดรนราคาถูกๆ ในการ […]