Categories
เกษตรพอดี

ร้านขายเมล็ด จำหน่ายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่เท่าไร่ ทั้งการ […]

Categories
เกษตรพอดี

ร้านขายเมล็ด จำหน่ายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่

เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช้เมล็ดพันธุ์เท่าไรต่อไร่กี่กิโลก […]