Categories
เกษตรพอดี

ข้อดีข้อเสียโดรนพ่นยา

ก่อนตัดสินใจจ้างโดรนพ่นยาพ่นปุ๋ยหว่านเมล็ดพันธุ์ ว่าคุ้มกับราคาที่จ้าวต่อไร่หรือเปล่า ในการใช้โดรนเข้ามาช่วยในการพ่นปุ๋ยหรือยากำจัดศัตรูพืช มีความสามารถในการพ่นยา หว่านปุ๋ยได้อย่างแม่นยำและตรงจุด แต่โดรนยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ใช่กัน

ข้อดี ข้อเสีย ของโดรนพ่นยา

#ข้อดีโดรนพ่นยา

โดรนเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้ง่าย เช่น ไร่ข้าวโพด ลำไย นาข้าว มะม่วง พืชที่มีต้นสูง ฯลฯ

ปัจจุบันแรงงานคนค่อนข้างหายาก

โดรนใช้เวลารวดเร็ว  ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานสูง

ลดการเหยียบย่ำให้พืชผลเสียหาย เช่น นาข้าว เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

โดรนสามารถฉีดพ่นได้สม่ำเสมอซึ่งทำให้ประหยัดน้ำยาส่วนผสม

ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรงและลดสูดดมสารเคมี

ผลผลิตที่มีคุณภาพและพืชโตไว

#ข้อเสียโดรนพ่นยา

โดรนยังมีราคาที่ค่อนข้างแพง

แบตเตอรี่มีราคาที่สูงอีกเมื่อเทียบกับราคาค่าจ้างพ่นยา

โดรนมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาในเรียนรู้ระบบต่างๆ

โดรนที่มีขนาดเล็กบรรทุกน้ำยาได้ไม่มากจึงต้องเติมน้ำยากันบ่อยๆ และต้องได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ใช้ไปในแต่ละเที่ยว

#ข้อดีโดรนพ่นยา #ข้อเสียโดรนพ่นยา #ข้อดีข้อเสียโดรน #โดรนรับจ้างพะเยา #โดรนพ่นยาจุน #โดรนรับจ้างเชียงคำ # โดรนรับจ้างดอกคำใต้ #โดรนรับจ้างแม่ใจ #โดรนรับจ้างปง #โดรนรับจ้างเชียงม่วน