ผลิตภัณฑ์พอดี

ข้าวเจ้าไรซ์เบอร์รี่
ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ 60 บาท
ก
เมล็ดพันธุ์ ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ 50 บาท
ขวัญฝากข้าวสารไรซ์เบอร์รี่
ของฝากข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ 120 บาท